Skip to content

Brandveiligheid

De gebruiker van een gebouw moet kunnen vertrouwen op de brandveiligheid hiervan. Voor de eigenaar/ huurder ligt daar een grote verantwoordelijkheid, vooral bij gebouwen om in te werken, te winkelen, naar school te gaan, te sporten, of verzorgd te worden (verpleegtehuis of ziekenhuis). Een gebruiker moet erop kunnen vertrouwen dat wanneer er brand uitbreekt, dit tijdig wordt gesignaleerd, het gebouw op een veilige wijze kan worden verlaten en dat de brand beheersbaar blijft.

Gebruiksmelding of vergunning

Voor het brandveilig gebruik van gebouwen is, afhankelijk van het aantal gebruikers en de mate van zelfredzaamheid, soms een gebruiksmelding of omgevingsvergunning voor het gebruik noodzakelijk. Meer informatie hierover is te vinden in de Regelhulp brandveilig gebruik van bouwwerken van Rijksoverheid.

Controle brandveiligheid

De controle of een gebouw voldoet aan de voorschriften zoals die in het Bouwbesluit staan is ondergebracht bij de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Ieder jaar wordt vooraf bepaald welke gebouwen worden gecontroleerd. Hierbij worden een aantal criteria gehanteerd zoals het aantal gebruikers en de mate van zelfredzaamheid van de gebruikers. Het spreekt voor zich dat een zorginstelling vaker wordt gecontroleerd dan een bedrijfspand met maar een paar werknemers.

Praktische tips en informatie

Informatie over wat u kunt doen om brand te voorkomen en wat u moet doen als er toch brand uitbreekt is te vinden op de site van Brandweer Flevoland.