Skip to content

Veilige wijken

Veilige wijken

Binnen dit thema richten wij ons op het veiliger maken van straten, buurten en wijken. Het gaat hierbij om sociale veiligheid, wat wil zeggen de aanpak van criminaliteit, overlast en verloedering. Binnen het thema Veilige wijken werken wij, samen met partners, aan:

  • de vermindering van de zichtbare criminaliteit dichtbij huis, zoals woninginbraken, straatroven en overvallen; 
  • het niet laten stijgen van auto-inbraken, fietsendiefstallen en vandalisme; 
  • minder 'overlast op straat'.

Hiernaast werken wij aan het verbeteren van het veiligheidsgevoel, in de eigen wijk of straat waar mensen wonen, winkelen, naar school gaan of werken. Als dicht bij huis criminaliteit en/of overlast plaatsvindt, raakt dat mensen direct, is de impact vaak groot en kan dat leiden tot een gevoel van onveiligheid. Een overheid die op dit soort momenten adequaat handelt en persoonlijk en transparant communiceert, wekt vertrouwen en levert een bijdrage aan het vergroten van het veiligheidsgevoel.