Skip to content

Jeugd Interventie Teams

Jeugd Interventie Teams

Jongeren hebben een plek nodig waar zij elkaar kunnen ontmoeten. Dat kan op diverse locaties zoals thuis, op school, in uitgaansgelegenheden, maar ook in de openbare ruimte. Dit laatste levert meestal geen problemen op. Maar er zijn groepen jongeren die regelmatig voor overlast en een onveilig gevoel bij buurtbewoners zorgen.

Het Jeugd Interventie Team (JIT) is in het leven geroepen om overlast van groepen jongeren in de openbare ruimte te verminderen. Ze brengen de situatie van de jongeren in kaart: Met hoeveel zijn ze? Hoe is de rolverdeling in de groep? Hebben ze werk of gaan ze naar school? Is er sprake van crimineel gedrag? Ook bekijkt het JIT hoe ze de overlast kunnen verminderen en de positie van de jongeren kunnen verbeteren. Dit doen ze bijvoorbeeld door het organiseren van sport- en andere dagactiviteiten in de buurt. De aanpak is, afhankelijk van de situatie, fysiek of sociaal (groepsgericht) van aard. Ieder gebied in Almere heeft een eigen JIT-team.  Ieder gebied heeft een veiligheidsmanager die de voorzitter is van het JIT. Hij of zij co├Ârdineert het proces. Het team bestaat verder uit medewerkers van stichting De Schoor, jeugdboa's en de politie.

Contact met het Jeugd Interventie Team

Het Jeugd Interventieteam staat onder leiding van de veiligheidsmanager van het stadsdeel. Heeft u een vraag over het Jeugd Interventie Team in uw stadsdeel? Of wilt u een situatie bij u in de wijk onder de aandacht brengen? Neem dan contact op uw veiligheidsmanager via telefoonnummer: 14 036 of stuur een e-mail naar: info@almere.nl (o.v.v. van het JIT + uw stadsdeel).

Naar boven