Skip to content

Jeugd

Jeugd

Met de meeste jongeren gaat het goed. Er zijn echter ook jongeren die overlast veroorzaken, risicogedrag vertonen voor criminaliteit of al crimineel zijn. In het algemeen zien we een verharding van de criminaliteit, verjonging van de dader en verzwaring van het delict. Delicten worden dikwijls gepleegd vanuit verveling en sensatie. Verdachten van allochtone afkomst zijn oververtegenwoordigd in de cijfers.

De achterliggende problematiek bij risico- of criminele jongeren is vaak meervoudig en bestaat uit een combinatie van een probleemgezin, geen of onvoldoende dagbesteding (school of werk) en persoonlijkheidsproblemen zoals een licht verstandelijke beperking (LVB). Zo komen jongeren zonder startkwalificatie vijf keer zo vaak in aanraking met de politie als jongeren die wel met een startkwalificatie het onderwijs hebben verlaten. Bij jongeren zonder startkwalificatie die daarbij ook geen werk hebben, is dit aandeel nog groter. Ook is de vriendengroep van grote invloed  of iemand al dan niet crimineel gedrag ontwikkelt. Juist vanwege deze factoren staat jeugd en veiligheid niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een brede aanpak op het gebied van jeugd, zorg, onderwijs en arbeidsmarkt. Een aanpak die bovendien vraagt om maatwerk.