Skip to content

Almeerse veiligheidstour van start

29 mei 2018

De Almeerse Veiligheidstour gaat van start.  Het doel van de Veiligheidstour is om input te verzamelen voor het nieuwe veiligheidsplan van de gemeente Almere voor de komende vier jaar. Wat vinden bewoners op het gebied van veiligheid belangrijk en welke zaken moeten worden aangepakt of hebben extra aandacht nodig?

Burgemeester Franc Weerwind: “Ik vind het belangrijk dat we in de stad zichtbaar en aanspreekbaar zijn voor onze inwoners. Het doel van onze veiligheidstour is, dat we op een laagdrempelige manier met Almeerders in gesprek komen en beeld krijgen wat voor hen belangrijk is. Onze inwoners zijn de ogen en oren in de stad, dat kunnen wij niet alleen. Het is fijn dat we op deze manier op allerlei vlakken input krijgen om ons nieuwe veiligheidsplan vorm te geven.”

De Veiligheidstour

Het veiligheidsteam gaat dit keer met de nieuwe ‘BuurtBolide’ on tour langs verschillende evenementen en markten om zoveel mogelijk met inwoners van Almere in contact te komen. Bewoners wordt gevraagd om mee te denken hoe we gezamenlijk de problemen in de wijk kunnen aanpakken. De gesprekken met bewoners, het nieuwe coalitieakkoord, de input van veiligheidspartners en de uitkomst van de Veiligheidsmonitor- Wijkpeiling 2017 vormen de basis voor het nieuwe vierjarige veiligheidsplan 2019-2022. Dit plan is de opvolger van het Actieprogramma Veiligheid 2015-2018.

De Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling 2017 kunt u vinden op: www.wijkmonitoralmere.nl

Data:

We zijn in ieder geval te vinden tijdens de volgende evenementen en markten: 

  • 2 juni  Boerenmarkt De Kemphaan, (10:00-13:00)
  • 8 juni Weekmarkt Almere Haven (10:00-13:00)
  • 10 juni, Almere City Run (11:00-14:00)
  • 16 juni  Festival Poort Sociaal (14:00-17:00)
  • 28 juni Weekmarkt Almere Buiten (10:00-13:00)
  • 30 juni  Keti Koti festival (15:00-18:00)

Zien we u op een van deze data?