Aanwijzingsbesluit alcohol- en blowverbod gemeente Almere 2017-2019

29 juni 2017

Op 24 juni 2015 is het Aanwijzingsbesluit alcohol- en blowverbod gemeente Almere 2015- 2017 vastgesteld. Schoolpleinen en andere gebieden waar overlast wordt ervaren, zijn aangewezen als gebied waar het verboden is om alcoholhoudende drank te nuttigen en aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben. Ook is het in de aangewezen gebieden verboden is om softdrugs te gebruiken of openlijk voorhanden te hebben. Omdat dit besluit op 1 juli 2017 afloopt, heeft de burgemeester voor de periode 1 juli 2017 tot 1 juli 2019 opnieuw een alcohol- en blowverbod ingesteld. Door de instelling van een alcohol- en blowverbod kunnen gemeentelijke handhavers en politiefunctionarissen, ter handhaving van de openbare orde, blijven optreden tegen het bezit en gebruik van alcohol en softdrugs, voordat sprake is van daadwerkelijke overlast.