Skip to content

Jeugd BOA's

Jeugdboa's

De jeugdboa’s zijn buitengewoon opsporingsambtenaren en hebben dezelfde bevoegdheden als de andere handhavers van Stadstoezicht. Het verschil is de specialisatie in jeugd. Jeugdboa’s hebben aanvullende trainingen en opleidingen gehad en hebben andere werktijden dan de reguliere BOA’s van Stadstoezicht. Ze werken in de namiddag, avond en aan het begin van de nacht. Verplaatsen doen ze zich meestal op de fiets en ze worden voornamelijk ingezet op overlast door jeugd. De jeugdboa’s mogen identiteiten controleren, proces-verbaal opmaken, boetes uitschrijven en personen aanhouden als deze worden verdacht van een strafbaar feit.

Eén van de belangrijkste taken van de jeugdboa is het verminderen of beëindigen van overlast door jongeren. Ze werken hierbij nauw samen met de politie, de gemeente en het jongerenwerk. Ze proberen altijd eerst contact te krijgen met de jeugd en het gesprek aan te gaan. Ze wijzen jongeren bijvoorbeeld op hun overlastgevende gedrag en de jeugdboa's proberen ze te motiveren om de overlast te beperken. Maar ze leggen de jeugd ook uit dat er grenzen zijn. En als die grenzen overschreden worden dan treden de jeugdboa's op en schrijven ze een bekeuring uit.