Skip to content

Cameratoezicht

Cameratoezicht

Almere Stadcentrum heeft sinds april 2008 camera’s voor extra toezicht in dit gebied. In mei 2010 heeft ook het centrum in Almere Buiten cameratoezicht gekregen. Cameratoezicht wordt alleen ingezet als onderdeel van een pakket maatregelen om criminaliteit te verminderen en de leefbaarheid te verbeteren. Beoogd resultaat is minder sociale- en fysieke overlast, verbeterd veiligheidsgevoel, verhoogde pakkans, voorkomen van strafbare feiten en het verhogen van de leefbaarheid.

Toezichtcentrale

De camerabeelden worden zeven dagen per week door observanten uitgekeken in een speciale toezichtcentrale. De politie heeft de operationele regie over het toezicht en is een groot deel van de tijd aanwezig in de centrale. Het beeldmateriaal wordt veertien dagen opgeslagen en vervolgens automatisch overschreven. Een opsporingsambtenaar van de politie kan opgenomen beeldmateriaal terugkijken als er aangifte is gedaan bij de politie. Het is hierbij dan wel van belang dat de aangifte plaatsvindt binnen zeven dagen na een incident.

Regels gebruik cameratoezicht

Cameratoezicht is zodanig ingericht dat de observant niet in woningen, tuinen en dergelijke kan kijken. Dit is geregeld met speciale software dat zorgt voor een grijs vlak over dergelijke plekken dat meedraait als de camera beweegt (‘blanking’).

Om bezoekers van de gebieden op het cameratoezicht te attenderen, zijn bordjes opgehangen.

Opvragen van camerabeelden

Als burger is het niet mogelijk om camerabeelden op te vragen. U dient binnen veertien dagen aangifte te doen bij de politie waarna zij de beelden zeker kunnen laten stellen.

Tijdelijk cameratoezicht

Er is op dit moment geen inzet van tijdelijk cameratoezicht in Almere. 

Cameratoezicht op bedrijventerreinen

Op verschillende bedrijventerreinen in Almere heeft Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Almere (SBBA) in samenwerking met Beveiligingsbedrijf G4S cameratoezicht geïnstalleerd ter beveiliging van de bedrijven.
Beelden kunnen alleen opgevraagd worden via de politie, nadat er aangifte is gedaan.
U dient uw verzoek/aangifte camerabeelden binnen zeven dagen te doen in verband met de bewaartermijn. De politie kunt u bereiken via 0900-8844 of via de website: www.politie.nl.

Handhaving op prive-camera's

De gemeente handhaaft niet op (last ondervinden van) cameras die uw buren hebben opgehangen en die ook op uw woning is gericht. Als een camera is gericht op een (deel) van de openbare weg of op (de tuin van) de buren dan is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing en houdt de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht. Informatie hierover kunt u bij hun opvragen: autoriteitpersoonsgegevens.nl