Skip to content

Crises en rampen

Crises en rampen

Gemeenten spelen een belangrijke rol in het bestrijden van een crisis én in de periode daarna. Daarom horen zij als één organisatie naast de brandweer, politie en GHOR. Het verschilt in Nederland, maar ook in verschillende veiligheidsregio’s, de manier waarop gemeenten hun crisisorganisatie inrichten. In de praktijk blijkt dat gemeenten afzonderlijk niet in staat zijn om bij een langdurige ramp voldoende eigen expertise en inzet te kunnen garanderen. Veel gemeenten zijn daarvoor te klein of hebben hiervoor niet de juiste mensen of de middelen. Vanuit de nieuwe wettelijke kaders worden er bovendien hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van Bevolkingszorg. De gemeente Almere is voor het bestrijden van een crisis of ramp een samenwerkingsverband aangegaan met de gemeenten binnen de veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi- & Vechtstreek.

Gemeenten hebben tijdens crises en rampen hun eigen taken, crisiscommunicatie, acute bevolkingszorg, herstel- en nazorg. Bij een ramp heeft de gemeente de bestuurlijke coördinatie over de operationele inzet van alle betrokken organisaties. De burgemeester vervult als eindverantwoordelijke diverse rollen: die van ‘bestuurder, beslisser, burgervader en boegbeeld’. Tijdens de ‘nafase’ van een crisis- of ramp richt de gemeente een Informatie en Adviescentrum in, om getroffenen en betrokkenen te ondersteunen bij hun terugkeer naar een ‘normaal bestaan’.

Naast politie, brandweer en ggd/ghor ontwikkelen de gemeenten zich tot vierde ‘operationele kolom’. De medewerkers van de gemeente Almere en die van de overige gemeenten binnen het samenwerkingsverband, die  naast hun dagelijkse taak ook een functie in de crisisorganisatie hebben  worden daarvoor opgeleid, oefenen regelmatig en een aantal van hen is via een piketregeling buiten hun normale werktijd beschikbaar. De gemeentelijke crisisorganisatie is 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bereikbaar en inzetbaar via een Officier van Dienst. De organisatie is ook betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van grote publieksevenementen.