Skip to content

Veiligheid en bescherming van publiek en horecapersoneel

De veiligheid van het uitgaanspubliek is in ieders belang. Zaken als brandveiligheid, de mate van alcohol- en drugsgebruik en (het tegengaan van) wapenbezit bepalen in grote mate de veiligheid en aantrekkelijkheid van het uitgaan. Een helder toelatingsbeleid schept vooraf duidelijkheid voor klanten. Het voorkomt conflicten aan de deur en daarmee vormen van uitgaansgeweld binnen de horecazaak én in de openbare ruimte. De partijen spannen zich in om de veiligheid van bezoekers en personeel te waarborgen.

Wat gebeurt er precies?

  • De horeca-ondernemingen maken huisregels zichtbaar bekend, binnen en buiten het bedrijf;
  • De horecaondernemer instrueert de portiers op juiste toepassing van de huisregels en gelijke behandeling van bezoekers;
  • De gemeente monitort de meldingen van klanten die zich niet goed behandeld voelen.

Huisregels

De huisregels hebben betrekking op minimale leeftijd en legitimatie, (on)gewenst gedrag, kledingvoorschriften en de veiligheid van bezoekers en personeel. Iemand weigeren op basis van persoonlijke, uiterlijke kenmerken mag niet. De regels zijn zichtbaar bij de deur van de horecagelegenheid aangebracht of ter plekke in te zien. Bezoekers dienen zich aan de huisregels van de horecagelegenheden te houden.

Regels op Stap Almere [ROSA]

De Almeerse uitgaansgelegenheden hebben samen ook regels opgesteld die aangeven hoe de gelegenheden omgaan met klanten om het uitgaan veilig en gezellig te houden. Alle deelnemende uitgaansgelegenheden houden zich aan deze regels. Portiers letten bijvoorbeeld op je leeftijd, kleding, houding, eventueel drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik, doelgroep van de horecagelegenheid etc. De uitgaansgelegenheden die gebruikmaken van ROSA hebben bij de ingang een bordje hangen met ROSA erop.

Komt een uitgaansgelegenheid de regels niet na? Word je bijvoorbeeld naar jouw mening ten onrechte geweigerd aan de deur? Bespreek dit dan eerst met de horecaondernemer. Uitgaansgelegenheden zoals cafés en discotheken hebben een spreekuur waar je met je klacht heen kunt. Gelukkig komen horecaondernemers en klanten er in veel gevallen samen wel uit, omdat het vaak gaat over (onduidelijke) communicatie.

Komen jullie er niet uit of wil je per se niet zelf in gesprek? Dan kun je een melding doen bij ROSA. Het ‘panel deurbeleid’ luistert naar je klacht en bespreekt dit, als je wilt samen met jou, met de horecagelegenheid waar je bent geweigerd. Daarna informeert het panel jou schriftelijk over de uitkomst hiervan. Blijkt je melding terecht te zijn, dan vraagt het panel aan de eigenaar om de regels beter toe te passen of te veranderen. Ook kan het panel de horeca-eigenaar een waarschuwing geven. Het panel deurbeleid bestaat uit vertegenwoordigers van het Bureau Gelijke Behandeling Flevoland, de politie, de horeca en een onafhankelijke vertegenwoordiging van jongeren.

Als je te maken hebt met discriminatie, kun je ook direct aangifte doen bij de politie.