Skip to content

Overleg, communicatie en monitoring

Om de samenwerking rond veiligheid en gezondheid in de Almeerse uitgaanscentra te bevorderen, is overleg op diverse niveaus noodzakelijk. De gemeente Almere initieert en faciliteert het overleg op operationeel, tactisch en bestuurlijk niveau. De partijen waarborgen de afvaardiging hieraan. De partijen communiceren de inhoud van dit convenant naar de eigen achterban of organisatie. De gemeente neemt het initiatief de afspraken met betrekking tot Veilig Uitgaan te bundelen op één website. De partijen spannen zich in om alle afspraken uit dit convenant te monitoren. Jaarlijks bespreken de partijen de ontwikkelingen en trends in het uitgaansgebied. Waar nodig worden aanvullende acties ingezet. Communicatie rond incidenten stemmen de partijen onderling af.

Wat gebeurt er precies?

  • De gemeente initieert en faciliteert overleg op allerlei niveaus (onder andere met horecaondernemers, politie, portiers);
  • De gemeente initieert een veiligheidsbelevingsonderzoek in 2014 en herhaalt deze in 2017.