Skip to content

Kwaliteit en aantrekkelijkheid van het openbaar gebied

De beleving van een bezoek aan het uitgaansgebied hangt sterk samen met de kwaliteit van de openbare ruimte. Een schone, hoogwaardige omgeving zorgt ervoor dat uitgaanspubliek zorgvuldiger met (inrichting) van de openbare ruimte omgaat en dat het publiek zich veiliger voelt. Daarom spannen de partijen zich samen in om de kwaliteit van de openbare ruimte op niveau te houden, vooral in de directe omgeving van horecagelegenheden.

Wat gebeurt er precies?

  • Jaarlijks organiseert de gemeente een schouw om alle openbare verlichting te controleren en gebreken aan te passen. Ook wordt de kwaliteit van het openbaar gebied bekeken en verbeterd (kapot wegdek, scheve paaltjes e.d.);

  • De horeca-onderneming zorgt voor een schone omgeving rond het bedrijf, plaatst eigen vuilnisbakken.

Feest op de Grote Markt