Skip to content

Gezondheid

Alcohol- en drugsgebruik heeft invloed op de gezondheid van bezoekers. Overmatig gebruik leidt naast gezondheidsschade ook tot agressie, geweld en overlast op straat. Alcoholmatiging is daarom een belangrijk thema in dit convenant. Dit is uitgewerkt in het lokale alcoholbeleid in het Preventie- en Handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Het is van groot belang hierover gezamenlijk afspraken te maken. Datzelfde geldt voor het tegengaan van drugsgebruik en -handel in het uitgaansgebied.

Wat gebeurt er precies?

  • De horecaondernemer biedt het personeel instructies aan voor verantwoord alcoholgebruik;
  • De horecaondernemer hanteert regels van Nieuwe Drank- en Horecawet (NDHW);
  • De gemeente subsidieert voorlichtingsprojecten voor jongeren, ouders, barpersoneel door Tactus.

NIX18

Voor jongeren onder de 18 is het niet toegestaan om drank of tabak te kopen. Alle horecagelegenheden in Almere werken mee aan het handhaven van deze regel. Ben je jonger dan 18 en in het bezit van alcohol? Dan ben je strafbaar. Het maakt daarbij niet uit of je blikje geopend is of niet. Je kunt dan een leerstraf alcohol krijgen, waarbij ook je ouder(s) of verzorger(s) bij betrokken worden. Het doel van de leerstraf is om jou en je ouders bewust te maken van de schade die alcohol toe kan brengen aan je hersenen.

Tactus

Tactus is een voorlichtings- en zorgorganisatie die zich onder andere in Almere bezighoudt met het voorkomen, terugdringen of beperken van problemen die ontstaan door het gebruik van alcohol, drugs, medicijnen of gokken. Dit doen ze door voorlichting, advisering en het geven van cursussen en trainingen. Ook sluiten ze aan bij landelijke campagnes voor alcoholmatiging en drugspreventie.

Naast voorlichting over de risico’s van gebruik en het stimuleren van een gezonde keuze probeert Tactus middelengebruik vroegtijdig te signaleren en bespreekbaar te maken.