Skip to content

Buurtappgroepen

Buurtappgroepen

Er is steeds vaker behoefte aan onderlinge communicatie tussen buurtbewoners. Een goed voorbeeld daarvan zijn de buurtappgroepen. De gemeente vindt het oprichten van buurtappgroepen een goed initiatief, maar het is en blijft een initiatief vóór en dóór burgers. Er zijn verschillende mogelijkheden om te starten met een buurtappgroep. Bekijk zelf welke vorm het beste bij u past. In deze toolkit leest u tips en wat u kunt verwachten van de gemeente en de politie.  

Bestaande buurtappgroepen
Er zijn veel Buurtappgroepen actief in Almere. Hieronder ziet u een overzicht van de Buurtappgroepen die bij de gemeente bekend zijn:

Almere Stad:
- Danswijk
Kruidenwijk 
- Literatuurwijk
- Literatuurwijk (Hildebrandstraat)
Muziekwijk - Noord
- Muziekwijk - Zuid
- Noorderplassen-West (Drijfanker en directe omgeving)
- Noorderplassen (Nextdoor)
Parkwijk & Verzetswijk
Tussen de Vaarten
- Tussen de Vaarten (de vrijstaande woningen van: Jan van Eyckstraat, Johannes Vermeerstraat, Pieter Brueghelstraat, Jan Steenstraat en Jeroen Boschplantsoen)
- Waterwijk

Almere Haven:
- Almere Haven 

Almere Hout:
- Vogelhorst (Meerkoetlaan)
- Vogelhorst (Koekoeklaan)
- Vogelhorst (Haviklaan)
- Vogelhorst (Fazantlaan)
- Vogelhorst (Prieelvogelweg)
- Vogelhorst (Bonte kraailaan)
- Vogelhorst (Zilvermeeuwlaan)
- Vogelhorst (Wintertalinglaan)
- Vogelhorst (Smientlaan)
- Vogelhorst (Kwartellaan)
- Nobelhorst

Almere Buiten:
- Bloemenbuurt 
Eilandenbuurt
- Faunabuurt
- Indischebuurt
- Landgoederenbuurt
- Oostvaardersbuurt
- Regenboogbuurt
- Seizoenenbuurt
- Stripheldenbuurt
- Molenbuurt

Almere Poort:
- ZuiderDuin
- Homeruskwartier West

Bent u beheerder van een Buurtappgroep en staat uw groep er nog niet bij? Stuur dan een e-mail met uw contactgegevens naar waaks@almere.nl Uw groep wordt dan opgenomen in dit overzicht. 

Zichtbaar maken buurtappgroepen

Sommige buurtappgroepen willen voor de buitenwereld herkenbaar zijn. Dit kan bijvoorbeeld door middel van stickers en/of een bord. De boodschap die hiervan uitgaat is dat de buurt oplettend is en adequaat reageert als zich afwijkende of verdachte situaties voordoen. Gemeente Almere faciliteert hiervoor stickers en borden. 

Er zijn stickers beschikbaar om te laten zien dat er een Buurtappgroep actief is in de buurt. De stickers worden kosteloos aangeboden aan de beheerders van de Buurtappgroepen door de gemeente Almere. Heeft u interesse in de stickers? Stuur dan een e-mail naar waaks@almere.nl  en vermeld in de mail de volgende gegevens:
- het aantal stickers dat u wilt ontvangen;
- voor welke buurt/wijk de stickers bedoeld zijn;
- de gegevens van de beheerder (naam, adres, postcode + woonplaats & e-mailadres).

De stickers zijn weerbestendig en het formaat is A6. De stickers zijn bedoeld voor de deelnemers om op hun eigen raam, eigen deur of eigen container op te plakken. De stickers mogen niet in de openbare ruimte geplakt worden (verkeersborden, lantaarnpalen, prullenbakken etc). De stickers zijn een bewonersinitiatief.

Borden worden geplaatst op de belangrijkste toegangswegen naar de wijk  indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- Het moet gaan om een wijkgerichte appgroep (voor kleinere initiatieven zijn stickers beschikbaar);
- U staat in contact met de wijkagent;
- U meldt zich aan als beheerder van een appgroep bij de gemeente via waaks@almere.nl waarbij u uw contactgegevens kenbaar gemaakt, aangeeft om welke wijk het gaat en hoe groot de groep deelnemers is.

In overleg met de veiligheidsmanager wordt het aantal borden en de locatie bepaald. 

Bord voor de Buurtappgroepen
Sticker voor de Buurtappgroepen

Tips voor het starten van een (beheerde) buurtappgroep

Spreek onderling spelregels af voor bijvoorbeeld de minimumleeftijd van deelnemers en welke straten bij ‘de wijk’ horen.

 • Spreek af dat in een verdachte situatie snel één persoon de politie via 1-1-2 belt met een signalement. Laat in een WhatsAppbericht aan elkaar weten dat 1-1-2 al gebeld is! Daarmee voorkom je een regen van 1-1-2-meldingen. Bel wel opnieuw 1-1-2 als je meer informatie hebt, zoals vluchtroute of een aanvulling op het signalement. 
 • Gebruik de SAAR-volgorde:

  • S = Signaleer
  • A = Alarmeer via 1-1-2
  • A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen.
  • R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de verdachte persoon

 • Probeer de plannen van de verdachte persoon te verstoren (‘zaak stuk te maken’). Doe dit alleen als u dit veilig kunt doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon.
 • Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels of wetten. Dus ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig.
 • Het onderling versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Kenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.
 • Gebruik de buurtappgroep alleen voor verdachte situaties en niet voor onderling contact/privéberichten. Dat haalt de attentiewaarde naar beneden.