Skip to content

Burgerparticipatie

De rol van de burger verandert: burgers willen en kunnen steeds meer meedenken, meebeslissen en mee-uitvoeren met de lokale overheid en met de politie. Dit leidt tot meer burgerparticipatie op veiligheidsgebied, in de vorm van bijvoorbeeld buurtpreventie, toezicht, meedoen aan zoekacties naar slachtoffers en het digitaal opsporen van criminaliteit. Ook in Almere zien wij dat bewoners een steeds grotere rol spelen in het veiligheidsdomein, zij zijn een belangrijke partner van gemeente en de politie geworden.